Policy

– Alla artiklar och texter på den här sidan är ett uttryck för våra åsikter. Vi påstår inte att vi vet den absoluta ”sanningen” om de relaterade ämnena på den här sidan. Ämnena vi skriver om är ständigt föremål för nya vetenskapliga undersökningar, och vad som anses sannolikt idag, kan reviderar imorgon. Därför är det alltid upp till den enskilda läsaren att bilda sig en egen uppfattning i ämnet.

– Vi lämnar aldrig ut uppgifter om våra besökare till tredje part. Eftersom vi ger bort digitala informationsprodukter i utbyte mot besökarens namn och epost, är det viktigt att poängtera att vi endast använder dessa uppgifter för eget bruk – bland annat att tipsa och informera om produkter inom det relaterade ämnet för webbsidan.

– Man kan närsomhelst avregistrera sig från vår epost-lista.

– Vi försöker att hålla innehållet på vår hemsida så uppdaterat som möjligt. Även besökaren upptäcker något som är felaktigt, är man alltid välkommen att kontakta oss och påtala felet.