Av: Sanna Westin
PT - Skribent - 26 år

​Få koll på ämnet som påverkar din form

Om Insulin och Insulinkänslighet 

Insulin och fett hör ihop. Om du har god insulinkänslighet , så har du också en enklare väg mot formtoppen - och kan bränna fett bättre. Sanna förklarar hur. 

Hormoner som påverkar din förmåga att komma i form

spruta-insulinDet finns flera olika hormoner som påverkar din förmåga att gå ner i vikt och, inte minst, din fettförbränning.

Vore vi tvungna att peka ut ett hormon som det viktigaste skulle vi utan att tveka säga insulin. Varför? Jo, helt enkelt för att insulin påverkar alla faktorer som styr din fettförbränning och lagring av fett i cellerna.

Utsöndras när du har ätit

Insulin utsöndras när du har ätit och är, i sin mest basala form ett slags ”signal” till kroppen att du fått i dig energi. Detta innebär i sin tur att frisättningen att fria fettsyror från fettcellerna minskar, samtidigt som inlagringen ökar.

Får du ett alltför intensivt insulinpåslag kommer detta att stimulera omvandlingen av andra näringsämnen till fett.

En intressant iakttagelse som har med insulin och fettbildning att göra har observerats hos diabetiker. Om en diabetiker inte byter injektionsställe då och då kommer kroppen att bilda en utväxt under huden bestående av fettceller. Detta är alltså ett tecken på att kroppen, vid höga halter av insulin, producerar större mängder fett. (Just vid injektionstillfället finns det höga halter av insulin på samma ställe…)

Hur förbättrar man sin insulinkänslighet – och ökar fettförbränningen?

Det finns många olika sätt att öka kroppens förmåga att behandla insulin, och samtidigt hålla igång en bra fettförbänning dygnet runt. Motion är i detta avseende viktigt. Både vanlig styrketräning/gymträning och uthållighetsträning förbättrar insulinkänsligheten. Undersökningar har visat att efter ett träningspass så håller blodet en jämnare insulinutsöndring i två dygn – varför många rekommenderar att man motionerar minst varannan dag. Ett annat sätt att förbättra din insulinkänslighet är att minska andelen mättat fett i kosten till förmån för fleromättade fetter (gärna omega-3.)

Gi-metoden håller koll på ditt blodsocker

Ett enkelt sätt att påverka dina blodsockernivåer på ett positivt sätt är att äta efter den så kallade GI metoden. Gi-metoden är baserad på en filosofi om att ett jämn blodsocker är viktigt för hälsan. Du kan läsa mer om GI-diet, Gi-bantning och mycket annat på denna sida om Gi-metoden

Dela med dina vänner